Firma Fit-therm sa zaoberá dodávkou a montážou zaťepľovacích systémov. V tejto oblasti pôsobíme od roku 1999.

Stav bytového fondu na Slovensku, jeho vysoká energetická náročnosť a predpokladaný ďalší rast cien energií spolu s globálnymi environmentálnymi problémami posúvajú problematiku zatepľovania do čoraz väčšej pozornosti nielen odbornej, ale i laickej verejnosti.

Primárnym dôvodom prečo zatepľovať je, samozrejme, zníženie spotreby energie a tým aj úspora nákladov na vykurovanie. Podľa viacerých štúdií priemerná slovenská domácnosť spotrebuje až 60 % z celkového množstva energie na vykurovanie.

Merania dokázali, že úniky tepla obvodovými stenami predstavujú 25-35 % celkových strát pri rodinných domoch a dokonca 30-40 % pri bytových domoch (panelákoch). Straty tepla nie je možné vylúčiť, dajú sa však výrazne redukovať.

Zateplenie obvodového plášťa domu predstavuje jednu z najefektívnejších ciest zníženia spotreby energie.

Okrem energetických a ekonomických aspektov ponúka zateplenie vytvorenie stálej, príjemnej a zdravej vnútornej klímy, odstránenie prípadných zdraviu škodlivých plesní, ktoré môžu vznikať na studenom povrchu nezateplených stien.

Stavba zateplením okrem nového vzhľadu získa aj nový ochranný obal, ktorý je odolný proti pôsobeniu všetkých nepriaznivých vonkajších vplyvov. V neposlednom rade so znížením energetickej náročnosti budov priamo úmerne súvisí aj zníženie emisií škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia.