V prípade záujmu alebo akýchkoµvek otázok nás, prosím, kontaktujte:

 

Marián Ficel Fit-therm
Vrbovská 116, 921 01  Pieš»any
0905 758 673

fit-therm@mail.t-com.sk
info@fit-therm.sk

 

 

 

 

 

 

 

... tešíme sa na budúcu spoluprácu